การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอา...

-รอเอกสารเพิ่มเติม-

วันที่เผยแพร่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฉัตรกมล สิงห์น้อย พรชัย จูลเมตต์ อวยพร ตั้งธงชัย

การศึกษาปรากฏการณ์ของกลยุทธ์ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักมวยไทย...

Abstract The purpose of this study was to survey mental strategies of a Muay Thai professional boxer: Case study in the MAX MUAY THAI stadium. The sample was 14 Muay Thai professio...

วันที่เผยแพร่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : Kamsin Jongsombatjarean, Thanakorn Oilkam, Peraphon Dongmanee, Jiratdhamma Pompech and Chatkamon Singnoy