ชื่อ นางสาวนวลพร ก่อเกียรติวนิช
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 038102060
อีเมล nuanporn@go.buu.ac.th
ชื่อ นางพรรณปพร เผ่าจินดา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 038102060
อีเมล phanpaporn@go.buu.ac.th
ชื่อ นางสาววนิษา ศรีรอบรู้
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 038102060
อีเมล wanisa@go.buu.ac.th
ชื่อ นายอัฐพร โสวัตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 038102060
อีเมล attaporns@go.buu.ac.th
ชื่อ นางนันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ​​
โทร 038102059
อีเมล nuntawun@go.buu.ac.th
ชื่อ นางสาวนิภาพร จั่นแพ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี​​
โทร 038102059
อีเมล nipapornc@go.buu.ac.th
ชื่อ นางสาวชนณิการณ์ นามชัยยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 038102060
อีเมล chonnikarn@go.buu.ac.th
ชื่อ นายเจษฎา รัตนวงษ์
ตำแหน่ง คนงาน​​
โทร -
อีเมล -