ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไท...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563 ณ จ.อุดรธานี โดยชมรมเรือพายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สังกัดสมาคมกีฬาเรือพายแห่งปร...

ประกาศวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา

ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฎ์ จำเริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการและการสอนกีฬา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

ประกาศวันที่ : 2 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่พบข้อมูล

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Facebook: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (FSS BUU ALUMNI)

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ความสำเร็จของนิสิต

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

สายตรงคณบดี

คลิก

ประกาศวันที่ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : คณะวิทยาศาตร์การกีฬา

ยุทธศาสตร์การวิจัย

ยุทธ์ศาสตร์การวิจัยhttp://research.buu.ac.th/web2015/file/90959.pdf

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : งานวิจัย

ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน...

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : งานวิจัย

กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดงานแสด...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ นายเฉวียง ผูกสิน บุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ในโอกาสเกษียณรา...

การได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในโ...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วม...

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์...