นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 รุ่น AV 40 Female ในการแข...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทธิญา สุทธิธรรม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 รุ...

ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : คณะวิทยาศาตร์การกีฬา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแ...

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562นางสาววิชิตา กาญจนะสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด 5 สนาม ประเภทครอสคัน...

ประกาศวันที่ : 24 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กมลมาลย์ พลโยธา
ไม่พบข้อมูล

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Facebook: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (FSS BUU ALUMNI)

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ความสำเร็จของนิสิต

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

เรื่องร้องทุกข์

CLICK เพื่อส่งความคิดเห็น

ประกาศวันที่ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : คณะวิทยาศาตร์การกีฬา

กิจกรรม

ศึกษาดูงานที่ช่อง 7 HD

สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา จัดโครงการเสริมสร้างวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน ให้กับนิสิตสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้นปีที่ 4 จำนวน ...

ต้อนรับการศึกษาดูงานคณะวิทยาศา...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมต้อนรับการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติกา...

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี ...