พงศ์สรร อดทน คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ TOCA E SAI PANNA BRASIL ที่...

แข้งสตรีทซอคเกอร์ชาวไทย สร้างชื่อแดนแซมบ้า ด้วยการเอาชนะเจ้าภาพในนัดชิง ในแข่งขันระดับชิงแชมป์ทวีปพงศ์สรร อดทน นิสิตสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา นักสตรีทซอคเกอร์ทีมชาติไทย สร้างชื่อให้กับประเทศไทย ด้วยการ...

ประกาศวันที่ : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : http://www.goal.com

การแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2559 จากคณบดี ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชีวิตอีกครั้งหนึ่ง หวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จะนำพาให้บัณฑิตทำงานสำเร็จ มีความ...

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดังต่อไปนี้         1.  สาขาวิชาการจัดการกีฬา การสอนกีฬา พลศึกษา การบริห...

ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ.2561

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Facebook: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (FSS BUU ALUMNI)

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ความสำเร็จของนิสิต

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

กิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกี...

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา นำคณาจา...

งานเดิน-วิ่งเกียรติบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินงานฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการจัดงานเดิน-วิ่งเกียรติบูรพา ในวันที่ 8 กรกฎาคม ...

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิตที่...

ภาพบรรยากาศ การรับรายงานตัวบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559ในวันฝึกซ้อมย่อย ...