1. 01 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563
 2. 02 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2563
 3. 03 กิจกรรมส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2562
 4. 04 โครงการสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนของนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2563
 5. 05 กิจกรรมประชุมออนไลน์ผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 2-4
 6. 06 โครงการ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ปีการศึกษา 2562
 7. 07 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
 8. 08 โครงการสืบสานประเพณีวิ่งเขาสามมุข (8 กรกฎ)
 9. 09 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4-2562
 10. 10 โครงการ BUU Sport Science Volunteer
 11. 11 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตผู้มีศักยภาพและนิสิตจิตอาสา ปีการศึกษา 2562
 12. 12 โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา (Byenior)
 13. 13 ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
 14. 14 ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
 15. 15 ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม
 16. 16 กิจกรรมต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Dali University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 17. 17 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ (นายเฉวียง ผูกสิน)
 1. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 2564 โครงการพัฒนาศักยพภาพผู้นำนิสิต (8 เม.ย. 64)
 2. กิจกรรมส่งมอบงานสโมสรนิสิต 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต (28 เม.ย. 64)
 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต (8, 15 ก.ค., 18 ส.ค. 64)
 4. โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 (25 มิ.ย. 64)
 5. การประชุมผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2564 (17 มิ.ย. 64)
 6. โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีกาณสึกษา 2564 (21-23 มิ.ย. 64)
 7. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport (14-18 ก.พ. 64)
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาทางน้ำ (26-29 พ.ย. 63)
 9. โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2563 (28 พ.ย. 63)
 10. โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2563 (ต.ค. 63)
 11. โครงการ BUU Sport Science Volunteer เฟส 2 (ก.ย.-ต.ค. 63)
 12. โครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนันเชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา (2-12 ก.ค. 64)
 13. การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (8 ธ.ค. 63)