การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้า...

ด้วยทางมหาวิทยาลัยกีฬาดานังได้มีหนังสือเชิญให้ไปเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเพื่อการฉลอง40 ปีของมหาวิทยาลัย (Science Co...

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม...

การนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ(the 2ndAsia Conference on Kinesiology, ACK2017)ประเทศเกาหลีใ...

พัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพ: ก...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดโครงการ "พัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารมวลชนทางกีฬา: การทำงานภาคสนามของนักสื่อสารมวลชนทา...

ศึกษาเรียนรู้ - MAX MUAYTHAI

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ศึกษาเรียนรู้การจัดการกีฬา  Max Muaythai ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สนามมวยแม็ก...

บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก “อ...

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกิจกรรมในโครงการ บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล" เมื่อ...

ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลั...

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมเ...

บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา-ก...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับนักกีฬาในการแข่งขันเดิน-วิ่...

กิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งเขาเขี...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีวิ่งเขาเขียว" ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ในช่วงเช้าเวลา 05.30 น. โด...

พี่สอนน้องเตรีมความพร้อมก่อนฝึ...

รุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลัดเวียนกันกลับมาแนะนำนิสิตปัจจุบันในกิจก...