ศึกษาเรียนรู้ - MAX MUAYTHAI

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ศึกษาเรียนรู้การจัดการกีฬา  Max Muaythai ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สนามมวยแม็ก...

บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก “อ...

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกิจกรรมในโครงการ บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล" เมื่อ...

ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลั...

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมเ...

บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา-ก...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับนักกีฬาในการแข่งขันเดิน-วิ่...

กิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งเข้าเข...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีวิ่งเขาเขียว" ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560ในช่วงเช้าเวลา 05.30 น. โดย...

พี่สอนน้องเตรีมความพร้อมก่อนฝึ...

รุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลัดเวียนกันกลับมาแนะนำนิสิตปัจจุบันในกิจก...

อบรมการใช้ระบบ IThesis

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดอบรมโครงการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และระบบไอทีสิส (ฺBuu Thesi...

เข้าร่วมงาน ICSM and IESG 2017

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญจาก Ton Duc Thang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าร่...

สัมมนาสาขาสรีรวิทยาการออกกำลัง...

ในวันที่่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2560 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 คน สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา คณะ...