อบรมการใช้ระบบ IThesis

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดอบรมโครงการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และระบบไอทีสิส (ฺBuu Thesi...

เข้าร่วมงาน ICSM and IESG 2017

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญจาก Ton Duc Thang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าร่...

สัมมนาสาขาสรีรวิทยาการออกกำลัง...

ในวันที่่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2560 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 คน สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา คณะ...

ศึกษาดูงาน Fitness First

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ได้นำนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำ...

การบรรยายเรื่องนวัตกรรมและเทคโ...

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการบรรยายในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีท...

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเป็นนักส...

อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเป็นนักสื่...

ประมวลภาพกิจกรรม The 1st Burap...

จบลงไปด้วยความประทับใจกับการแข่งขันกีฬาเทควันโด "มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 - The 1st Burapha Unive...

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏ...

การแข่งขันซีเกมส์เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง การแข่งขั...

การตรวจประเมินการศึกษาภายในหลั...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทย...