ขอเชิญฟังการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองก...

ขอเชิญฟัง "การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา: 67th a...

ประกาศวันที่ : 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอบทความและแนวคิดทางก...

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ที่สนใจ...

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา

งานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 25...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ "ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปร...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป....

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท -...

ประกาศวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Evo...

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Evolution of Sport Science” โดย ร...

ประกาศวันที่ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามข้อตกลงค...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกี...

ประกาศวันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

โครงงานเฉพาะเรื่อง (Senior Project) ของน...

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอโครงงานเฉพาะเรื่อง (Senior Project) ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์...

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีก...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการ...

ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พร...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ ไชยนอก" ในโอก...

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)