ขอเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระรา...

ขอเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชก...

ประกาศวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เชิญฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์วรงคต วิริ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรมร่วมสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ และฟังบรรยายธรรมจากพ...

ประกาศวันที่ : 6 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา