ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พร...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ ไชยนอก" ในโอก...

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกษียณอาย...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอ...

ประกาศวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

The 11th International Conference in Spo...

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2021 - ...

ประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปล...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภา...

ประกาศวันที่ : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญร่วมส่งแรงใจเชียร์ "นางสาวอรสา เที...

ขอเชิญร่วมส่งแรงใจเชียร์ "นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก" นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาการจัดกา...

ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น “การอบรมวิ...

โครงการศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมระยะสั...

ประกาศวันที่ : 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ การปฏ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ การปฏ...

ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ICSES 2021 ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่...

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 11 (The...

ประกาศวันที่ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยา...

ประกาศวันที่ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4...

นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก (นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา)นักกีฬา...

ประกาศวันที่ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)