รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป....

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท -...

ประกาศวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Evo...

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Evolution of Sport Science” โดย ร...

ประกาศวันที่ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามข้อตกลงค...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกี...

ประกาศวันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

โครงงานเฉพาะเรื่อง (Senior Project) ของน...

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอโครงงานเฉพาะเรื่อง (Senior Project) ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์...

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีก...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการ...

ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พร...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ ไชยนอก" ในโอก...

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกษียณอาย...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอ...

ประกาศวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

The 11th International Conference in Spo...

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2021 - ...

ประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปล...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภา...

ประกาศวันที่ : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ขอเชิญร่วมส่งแรงใจเชียร์ "นางสาวอรสา เที...

ขอเชิญร่วมส่งแรงใจเชียร์ "นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก" นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาการจัดกา...

ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)